3EN Mühendislik Periyodik Kontrol

İletişim

Şirket Adı:
3EN Mühendislik Periyodik Kontrol

Adres:
600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:61/A
Bandırma / Balıkesir - Türkiye

Telefon:
0 536 235 55 03

Faks:
-

E-Posta:
info@3enmuhendislik.com.tr

Website:
www.3enmuhendislik.com.tr
İlan Panosu
- MÜHENDİSLİK İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İstinaden işyerinden istenen tüm periyodik kontrollerinizi uzman, konusunda eğitimli ve tecrübeli kadrosu ile gerçekleştirir.
- MÜHENDİSLİK her türlü mekanik tesisat ve projelerinizde profesyonel çözümler sunar.
Şirket hakkında

Kuruluş Tarihi:
2014

Hakkımızda:
3 Mühendis tarafından 2014 yılında Bandırma da kurulan şirketimiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda yapılması gereken periyodik kontrole tabi her türlü iş ekipmanlarının ölçüm ve testlerini güncel kalibrasyonları akredite kuruluşlarca yapılmış olan son teknoloji cihazlarla yapmaktadır. Bu kanun kapsamında şirketimiz , konusunda deneyimli ve yetkin mühendis kadrosu ve modern test cihazları ile bölgemize hizmet vermektedir. Firmamızın kontroller sonucu verdiği raporlar, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI mevzuatına uygun olup iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir.

Tarafsızlık Beyanımız
- 3 EN PERİYODİK KONTROL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MAKİNA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. firması 25 Kasım 2014 tarihinde üç mühendis tarafından teknik ve bilimselliğin ışığında mühendislik hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.
- 3 EN PERİYODİK KONTROL MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MAKİNA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Asansör yıllık kontrolleri değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, görev alan personelin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.
- 3 EN bünyesinde kontrol, ölçüm, test, denetim, muayene ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici, teknik personel görev alan tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkileyecek hiçbir ilişkisinin olmadığını taahhüt eder.
- 3 EN’in yönetici ve personeli güven sağlayan muayene hizmetleri vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.
- 3 EN muayene hizmetleri faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.
- 3 EN ve tüm çalışanları, muayene hizmetleri faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.
- 3 EN ’in hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir.
- 3 EN bu konuda gereksiz mali külfet yaratmayacağını taahhaüt eder.
- 3EN’in tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar.
- 3EN muayene hizmetleri faaliyetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermez ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağını taahhüt eder.
- 3 EN Muayene hizmetlerinde teknik personellerin ücretlendirmeleri, muayene sayısına ve muayene sonucuna bağlı değildir.
- 3 EN’e muayene hizmetleri talebi yapan kuruluşların ödediği ücret, muayene sonucuna olumlu olacağına hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu konuda firmaya teklif aşamasında bilgi verir.

Hizmetlerimiz:
- Asansör Periyodik Kontrol Muayene Hizmetleri
- İş Güvenliği Kapsamında İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri
- Personel Belgelendirme ve Sınav
- Kuruluşumuz bu kapsamda kendi alanında yetkin kişiler tarafından mekanik tesisat projeleri, Yangın projeleri Binaların Enerji Kimlik Belgesi hazırlama ve faaliyet alanlarıyla ilgili ihalere girme hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
Fotoğraf Sergisi

Harita
Video Tanıtımı

-