MADDE 1 - KONU VE KAPSAM

Sözleşme, reklam verenin firmasının reklamı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği ile çalışma şekil ve koşullarını kapsamaktadır.

MADDE 2 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ajans, 1. maddedeki amaçlar doğrultusunda Reklam Veren ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Reklam Veren, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajansın www.anadolusanalfuari.com adlı websitesinde sunulan
‚Sanal Tanıtım Standı‘ hizmetini gerçekleştirmesini, özellikle Reklam veren tarafından verilen doğru ve eksiksiz bilgiyi
eklemeği/korumayı, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi, kabul ve taahhüt eder.

Reklam Veren yüklemiş olduğu bilgilerden ve resimlerden sorumludur . AJANS hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bilgilerin gerçekliliğinden sadece Reklam Veren sorumludur.

MADDE 3 - GİZLİLİK

Ajans, Reklam Veren’den aldığı ve/veya Reklam Veren adına yürütülen ve karşılığı Reklam Veren’ce ödenen
araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Reklam Veren’in izni olmadan www.anadolusanalfuari.com sayfasında yayınlanması hariç hiç kimseye vermemeyi ve paylaşmamayı taahhüt eder. Bu taahhüt sözleşmenin bitiş tarihinden sonrası için de geçerlidir.

MADDE 4 - AJANS HİZMETLERİ

Reklamın (bilgi sunumu) ilgili mecra ve websitede yayınlanmasını sağlamaktadır.
www.bandirmasanalfuari.com’da sunulan “Sanal Tanıtım Standı” adlı hizmet ile onaylanan süre için tanıtım gerçeleşecektir. Mücbir sebepler dışında, tanıtımın yayımdan kaldırılması, yayımın durdurulması vb. durumlarda kalan tanıtım süresi, bir başka websitede ya da platformda elden geldiğince uygun şekilde telafi edilerek yayınlatılacaktır.

MADDE 5 - ÜCRET KAPSAMI VE UYGULAMASI

4. maddede tanımlanan iş adına belirlenen ücreti‚ Sanal Tanıtım Standı‘ hizmetinin onaylanan yayınlama süresinin
tamımını kapsar. Bu sürede içerisinde Sanal Tanıtım Standı aktif bir şekilde www.bandirmasanalfuari.com‘da yayınlanır.

MADDE 6 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMELER

Sanal Tanıtım Standı bedeli senelik KDV dahil 35 TL'Dir

Ödeme Şekli: Reklam Veren yukarıda işaretlenen ücreti Ajansın banka hesabına yatırdığı günden itibaren Ajans 24
saat içerisinde Reklam Verenin Sanal Tanıtım Standını www.bandirmasanalfuari.com‘da yayınlayacaktır.

MADDE 7 - ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ

İşbu sözleşmesi, “Sanal Tanıtım Standı” adlı tanıtım, onaylanan sürenin bitimine kadar geçerlidir.